Kapat
Hızlı Giriş
Kapat
Sepetiniz Boş
Ara Toplam
0.00 TL

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

(Hizmet Sağlayıcısı Kurutemizlemesepeti Olan Ürünler İçin Geçerlidir)

1- TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşme (“SÖZLEŞME”) madde 5’de bilgileri yer alan ("MÜŞTERİ") ile Madde 4'te bilgileri yer alan ("HİZMET SAĞLAYICI") arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

2- KONU

Sözleşme’nin konusu, Satıcının, Alıcı’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3- SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

3.1- MÜŞTERİ SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER. MÜŞTERİ, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE KABUL BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

3.2- HİZMET SAĞLAYICI VE MÜŞTERİ, SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.

4- HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Unvanı: KURUTEMİZLEMESEPETİ.COM HK grup internet ve bilişim hiz. ltd. şti.

Adresi :Atatürk Mah. Ertuğrul gazi sok METROPOL İSTANBUL SİT. C1 BLK no:2B kat:25 iç kapı:376

Tel: 02163326060

02164926262

E-posta:info@kurutemizlemesepeti.com

Müşteri Hizmetleri: 08502591461

5- MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Ad Soyad:

Tel:

E-Posta:

6- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satış bedeli, ödeme şekli, Aşağıda belirtildiği gibidir:

Cayma bildiriminin yapılacağı;

Unvanı: KURUTEMİZLEMESEPETİ.COM

Adresi: 

Tel: 

Fax: 

E-posta: 

Ürün Teslimat Süreleri

Ürünlerin teslimatı, sipariş oluşturma aşamasında seçtiğiniz tarih ve saat aralığı içerisinde gerçekleştirilecektir. Müşteri, hizmetin gerçekleşmesi ve ürün teslimi arasında beklenmeyen sebeplerden kaynaklanan gecikmelerde hizmet sağlayıcının bir kusuru bulunmadığını Kabul ve beyan eder. Teslimatınız, sipariş aşamasında tarafınıza gösterilen tahmini zaman aralığında gerçekleşmektedir.

7- GENEL HÜKÜMLER

7.1- Alıcı, Madde 6'de belirtilen Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, hizmet fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2- Sözleşme konusu ürün, hizmet sağlayıcı tarafından belirlenen süre içerisinde (Müşteri'nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde) Müşteri veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Hizmet Sağlayıcı bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise tüketici/müşteri işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin feshi durumunda, Hizmet Sağlayıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tüketiciye/müşteriye ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi/müşteriyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

7.3- Sözleşme konusu ürün, Müşteri'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Hizmet Sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

7.4- Hizmet Sağlayıcı, Sözleşme konusu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, olarak teslim edilmesinden sorumludur.

7.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Hizmet Sağlayıcı ürün ile ilgili her ne işlem tape edildiyse, bu işlemi gerçekleştirme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.6- Hizmet Sağlayıcı sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Müşteri'ye durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Hizmet Sağlayıcı teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde Müşteri’ye iade eder.

7.7- Hizmet Sağlayıcı, malın Müşteri’ye ya da Müşteri’nin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

7.8- Müşteri’nin, Hizmet Sağlayıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir.

7.9- Hizmet Sağlayıcı, hizmet sağladığı ürünleri, kurye aracılığı ile Müşteri’ye göndermekte ve teslim ettirmektedir. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları ………….. aittir. Hizmet Sağlayıcı, hizmet anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Müşteri’ye yansıtmayabilir.

8- CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca;

8.1 Müşteri; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak müşteri, işbu Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Müşterilerimizin cayma hakkını kullanabilmesi için ürünle birlikte kendisine iletilen iade formunu doldurması ve ürünü iade formuyla birlikte hizmet sağlayıcıya yahut hizmet sağlayanın yönlendirdiği kişiye teslim etmesi gerekmektedir.


Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

8.3- Müşterinin cayma hakkını kullanması halinde Hizmet Sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

8.4- Müşteri, cayma hakkını kullandığında Hizmet Sağlayıcının ön bilgilendirmede iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malı geri gönderir ise, iadeye ilişkin masrafları ödemekle sorumlu tutulamayacaktır. Hizmet Sağlayıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, müşterinin bulunduğu yerde şubesi olmaması durumunda hizmet sağlayıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın müşteriden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

9- DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

9.1- Bu Sözleşme ‘den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Hizmet Sağlayıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri’nin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemeleri’nin yetkili olacağını kabul etmiştir.

9.2- Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvuru tutar bilgileri;

a. 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b. Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

d. Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamamaktadır.